Projekt zjazdu Kraków

Tegoroczne inwestycje samorządowe – projekt zjazdu

Ostatni rok był kolejny, który obfitował w inwestycje drogowe. Wiele samorządów zdecydowało się na realizacje tego rodzaju działań, które mają na celu poprawę i rozwój infrastruktury drogowej. W tym czasie powstał nie jeden projekt drogi czy też projekt parkingu na terenie ośrodków miejskich takich jak Kraków będący stolica małopolski.

Projekt zjazdu w Krakowie – inwestycja samorządowa

Projekt zjazdu Kraków

Wiadomo jednak, że projekt drogowy to nie wszystko i konieczne jest również pozyskanie finansowania z budżetu państwa oraz funduszy unijnych. Najczęściej finansowanym elementem był w tym rok projekt zjazdu Kraków oraz projekt organizacji ruchu drogowego, który miał przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i ograniczenia liczby wypadków drogowych. Niestety nie zawsze przekłada się to w sposób bezpośredni na poprawę statystyk w tym zakresie. Inwestycje drogowe to oczywiście tylko jeden z wielu przykładów, ale trzeba przyznać, że w bieżącym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, projekty drogowe cieszyły się największym zainteresowaniem oraz stanowiły priorytet dla wielu samorządów w całej Polsce. W wielu przypadkach prace były przeprowadzane w bardzo sprawny sposób, ale niestety zdarzały się również sytuacje, w których dochodziło do sporych opóźnień już na etapie rozstrzygania przetargu na wykonanie robót budowlanych. W skrajnych przypadkach taka zwłoka może przyczynić się do odebrania dofinansowań ze źródeł zewnętrznych, takich jak budżet centralny czy też fundusze unijne rozprowadzane w ramach programów operacyjnych. Na szczęście tego rodzaju sytuacje należą raczej do rzadkości, a więc nie przekładają się w jakimś znacznym stopniu na problemy, które mogłyby skutkować nieukończonymi inwestycjami. Zazwyczaj, pomimo opóźnień projekt jest realizowany. Wystarczającym zabiegiem jest po prostu aktualizacja harmonogramu prac. Inwestycje samorządowe mają nieco mniejszy zakres niż te inicjowane przez organy centralne, ale łącznie stanowią spory wydatek. Warto dodać, że wiele gmin i powiatów jest zadłużona i przez wiele lat pogłębia swój deficyt.

Inwestycje drogowe wydają się niezbędne, ale z drugiej strony warto dopasować wydatki do przychodów, aby nie doprowadzić do bankructwa jednostek samorządowych działających na danym terytorium.