Rejestracja czasu pracy – co warto wiedzieć?

Klasyczne listy obecności pracowników powoli odchodzą w zapomnienie, a ich miejsce zajmują elektroniczne rejestratory czasu pracy. Jak się okazuje z rozwiązanie tego korzysta coraz więcej firm zarówno tych mniejszych, zatrudniających niewiele osób oraz korporacji, w których kadra pracownicza liczona jest niejednokrotnie w tysiącach. Powodem stosowania wyżej wymienionych jest szereg korzyści, jakie ze sobą niosą i właśnie o nich powiemy sobie w przedmiotowym artykule.

Zalety elektronicznej rejestracji czasu pracy

rejestracja czasu pracyPrzede wszystkim zacznijmy od tego, że rejestracja czasu pracy w formie elektronicznej jest dużo łatwiejsza zarówno dla pracowników, jak i kadry zarządzającej, która weryfikuje zapisane w ten sposób dane. Co istotne takie rozwiązanie pozwala na lepsze sprawowanie kontroli nad frekwencją w pracy poszczególnych działów, a co za tym idzie poczynienia ewentualnych zmian, których celem jest poprawa jej efektywności. Klasyczne listy obecności nie dają pracodawcy możliwości sprawdzania, czy dany pracownik rzeczywiście pojawia się w pracy punktualnie i wychodzi z niej o czasie. Takich informacji nie ukryje się jednak przed elektronicznym rejestratorem czasu pracy, co także pozwala na lepsze zdyscyplinowanie personelu. Oprócz ewentualnych absencji czy spóźnień, elektroniczny rejestrator czasu pracy odnotowuje również nadgodziny czy delegacje pracownicze, co stanowi spore ułatwienie podczas wypłaty wynagrodzeń i przydzielania ewentualnych premii.

W związku z powyższym sami widzimy, jak wiele udogodnień niesie ze sobą korzystanie z elektronicznego rejestratora czasu pracy. Jest on łatwy w obsłudze i daje możliwość szybkiego wglądu do interesujących pracodawcę danych. Dlatego też warto rozważyć jest wdrożenie nawet w niewielkiej firmie.