Paszowóz czy paszociąg – które rozwiązanie lepsze?

Paszowozy, jak i paszociągi to specjalistyczne rozwiązania dla gospodarstw rolnych zajmujących się hodowlą zwierząt. Są to rozwiązania, które mają usprawnić proces karmienia, a tym samym podnieś i wydajność całego gospodarstwa. I tu pojawia się pytanie, które z tych rozwiązań jest lepsze.

Gospodarstwo z paszowozem czy paszociągiem?

paszowozyPo prawdzie zarówno jedno jak i drugie rozwiązanie ma swoje wady, jak i zalety, a co za tym idzie nie da się jednoznacznie stwierdzić, które z nich jest lepsze. Zarówno jedno jak i drugie posiada swoje wady i zalety. I tak paszociągi czyli w pełni zautomatyzowane systemy karmienia znajdują przede wszystkim zastosowanie w dużych gospodarstwach, gdzie pena automatyzacja przyspiesza cały proces karmienia, a także gwarantuje, że będzie się ono odbywać o stałych porach co podnosi jakość trzody hodowlanej. Niemniej budowa paszociągu jest dość kosztowna a także wymaga całkiem sporo wolnej przestrzeni, a co za tym idzie w większości nie wielkich gospodarstw system ten okazuje się mniej opłacany lub też niemożliwy do wykonania, właśnie z braku dostatecznej ilości miejsca. W takich sytuacjach korzystniejszym rozwiązaniem są paszowozy. Jest to rozwiązanie, które nie jest w pełni automatyczne, ponieważ są to wozy o specjalnej konstrukcji, które przyspieszają rozwożenie paszy pomiędzy stanowiskami karmienia. Niemniej ich wymiary pozwalają na zastosowanie ich nawet w mniejszych gospodarstwach, a także  ich koszt jest zdecydowanie niższy, co w wielu przypadkach może się okazać korzystne.

Wybór pomiędzy paszowozem a paszociągiem pozostaje przede wszystkim kwestią indywidualną i to od właściciela gospodarstwa zależy to, które rozwiązanie uzna za korzystniejsze. Niemniej można powiedzieć, że paszociągi lepiej sprawdzają się w tych dużych gospodarstwach podczas, gdy paszowozy znajdują zastosowanie w tych średnich i mniejszych.