kredyt konsolidacyjny

Jak kredyty moga pociagnąć na dno – windykacja

Zadłużenie statystycznego Polaka jest bardzo wysokie oraz z roku na rok rośnie. Jest to spowodowane tym, że coraz częściej decydujemy się na różnorodne kredyty, które są łatwo osiągalne przez nieskomplikowane formalności w większości bankach. Prowadzi to do sytuacji, gdy pożyczkobiorca nie panuje nad zaciągniętym kredytem, który z upływem czasu prowadzić może do windykacji należności.

Z tego względu, zarówno osoby mające już kredyt, jak i te planujące go mieć, powinny zapoznać się z kilkoma ważnymi terminami związanymi ogólnie z zabiegami prewencyjnymi i windykacją. W pierwszej kolejności, powinno się sprecyzować, czym konkretnie jest windykacja. Windykacja należności to nic innego, jak dochodzenie roszczeń powiązanych z zamiarem odzyskania rzeczy bądź pieniędzy, które są w posiadaniu innej osoby. Rozróżniamy cztery podstawowe rodzaje takowych wierzytelności: przedsądową, sądową, pokomorniczą oraz karną. Pierwsza z nich, windykacja przedsądowa, jest ostateczną sposobnością na kompromisowe załatwienie sprawy. Drugi rodzaj windykacji zawiera uzyskanie przeciwko osobie zadłużonej wyroku danego przez sąd, nakazującego spłatę długu. Windykacja komornicza połączona jest z kontaktami z egzekutorem, który nadzoruje egzekucję, zaś karna obejmuje prowadzenie postępowania karnego przeciwko niesłownemu dłużnikowi. Względnie nową formą zarządzania wierzytelnościami jest sekurytyzacja. Pojęcie te oznacza pieniężną operację, która pozwala firmom otrzymanie kapitału, a nazwa wzięła się od papierów wartościowych. Jak łatwo stwierdzić, sekurytyzacja wierzytelności to inaczej zarządzanie wierzytelnościami. Jest to pewny sposób na odbieranie należnych pieniędzy od dłużników. Jest to także dobra metoda szczególnie dla osób, które nie posiadają czasu na włączenie się w to samodzielnie.

Zazwyczaj umieszczenie na giełdzie długów osoby dłużnej motywuje ją do oddania należności, a ciągły monitoring płatności pozwala na sprawdzanie należności oraz spłaty w terminie wszelakich długów klientów.